EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Dış Ticarette Genel Kavramlar Eğitimi

 • Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar
 • Dış Ticarette Planlama Stratejilerine dair Projeksiyonlar
 • Dış Ticarette İş Planı kurgulama ve geliştirme
 • Dış Ticaret Yönetim Sistemi Kurma Teknikleri
 • İhracat Fiyatlandırması Stratejileri ve Sistematiği

Uluslararası Pazar Araştırması Raporu Hazırlanması ve Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi

 • İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri ve Hedef Pazar Raporu Hazırlaması
 • Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler Kritik Bilgiler
 • İnternet Aracılığıyla Uluslararası Platformda Müşteri Bulmanın Yolları
 • Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
 • Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Elektronik Ticaret

İthalat Uygulamaları ve Prosedürleri Eğitimi

 • Nasıl İthalatçı Olunur?
 • İthalat İş Akışı
 • İthalat Çeşitleri
 • İthalatta Kullanılan Belgeler
 • İthalatta Maliyet Hesaplama Yöntemleri
 • İthalatta Vergi Hesaplamaları
 • İthalatta Gümrük Uygulamaları
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
 • İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
 • Örnek Olay ve Uygulamalar

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi

 • Eşyanın Geçici Depolanması
 • Gümrük Antrepo Rejimi
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Transit Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Sınır Ticareti
 • Temsil Hakkı
 • Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
 • Özet Beyan,
 • Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
 • Geçici Depolama,
 • Serbest Dolaşıma Giriş,
 • Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,

Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri Eğitimi - Incoterms 2010

 • Teslim Şekillerine Genel Bakış
 • Teslim Şeklini Belirlemede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Teslim Şekillerinde Teorik ve Pratik Uygulamalar
 • Teslim Şekillerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınabilecek Önlemler
 • Teslim Şekilleri – Incoterms 2010

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Eğitimi

 • Faturalar
 • Sevk (Taşıma Belgeleri)
 • Paketleme Belgeleri
 • Serbest Dolaşım Belgeleri
 • Finansal Belgeler
 • Ürüne İlişkin Belgeler
 • Diğer Belgeler
 • Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
 • Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Dış Ticarette Yazışma Teknikleri Eğitimi

 • İhracat Yazışma Yöntemleri
 • İthalat Yazışma Yöntemleri
 • Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar
 • Uluslarası Ticari Yazışma Kültürü ve Üslubu

Lojistik ve Sigorta İşlemleri Eğitimi

 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
 • Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
 • Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
 • Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
 • Nakliye İşlemleri İş Akışı
 • Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
 • Sigorta

Ödeme Yöntemleri Eğitimi

 • Peşin Ödeme
 • Alıcı Firma Prefinansmanı
 • Mal Mukabili Ödeme
 • Vesaik Mukabili Ödeme
 • Akreditifli Ödeme
 • Akreditifte Taraflar
 • Akreditif Çeşitleri
 • Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği
 • Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı, Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları
 • Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
 • Transferable ve Back To Back Akreditifler
 • Stand By Akreditifler
 • Swift Mesajları
 • Swift Mesajı Okuma Teknikleri
 • Akreditif Mektupları ( MT 700)
 • Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması
 • Akreditif Metininin Açıklanması
 • Akreditif Belgelerinin Analizi
 • Akreditifte Rezerv
 • Akreditifte Rezerv Koşulları
 • Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Rezerv Uygulama Örnekleri
 • Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
 • UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin Açıklanması
 • Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları
 • Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Dış Ticarette Finansal Destek Mekanizmaları

 • KOSGEB Destekleri
 • Ekonomi Bakanlığı Destekleri
 • TÜBİTAK Destekleri
 • T.T.G.V. Destekleri